iBoccia vs. Boccia

Rozdíl je již na první pohled v “i“  ve slově “integrovaná“ tedy pro všechny bez rozdílu.

Jak to chodí v boccie?

Boccia je jedním z paralympijských sportů. Je rozdělen do čtyř klasifikací podle handicapu hráčů.

  1. BC1 – Ti, co si nepodají míčky
  2. BC2 – Ti, co si podají míčky
  3. BC3 – Ti, co míčky neodhodí a potřebují k od hodu rampu
  4. BC4 – Kvadruplegici po úrazu míchy či mozku, svalová dystrofie

Do těchto klasifikací hráče rozděluje kvalifikovaný zdravotní klasifikátor (obvykle RHB nebo lékař).

Bocciu je možné hrát v týmově  dva či tři hráči  nebo jako jednotlivci (viz pravidla hry bocci)

Výhody bocci

Iboccia má jednu velikou výhodu a to, že je pro všechny. Ibocciu mohou hrát lidé jak s handicapem, tak i bez něj. V iboccie nejsou klasifikace a hraje ji vždy minimálně 3 a maximálně 6 hráčů.